Vyhradené parkovanie v Lamači od 1.1.2020

20.10.2019

Nové VZN o podmienkach nájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Lamač od 1.1.2020, ktoré pripravil Miestny úrad Bratislava-Lamač a po úpravách schválilo zastupiteľstvo prináša od nového roku nasledovné zmeny:

  1. platí od 1.1.2020 do 31.12.2020
  2. fyzické osoby platia ročný poplatok 200 € (ako minulý rok)
  3. právnické osoby platia ročný poplatok 400 € (ako minulý rok)
  4. ZŤP sú oslobodené od poplatku, platia 0 € (ako minulý rok)
  5. nový administratívny poplatok 20 € platia všetci pri uzatvorení zmluvy; poplatok bude slúžiť hlavne na úpravu parkovacieho miesta do pôvodného stavu po ukončení platnosti zmluvy o nájme; úpravu bude zabezpečovať mestská časť
  6. nový poplatok 50 € za užívanie jedného parkovacieho miesta viac ako jedným vozidlom; 50 € za každé ďalšie vozidlo
  7. nový poplatok 70 € za úpravu existujúceho vyhradeného parkovacieho miesta, ak si to jeho stav bude vyžadovať (vyblednuté čiary, nesprávne značenie...); doteraz si značenie zabezpečoval nájomca sám na vlastné náklady, čo nebolo v súlade so zákonom
  8. nový poplatok 200 € za zriadenie nového vyhradeného parkovacieho miesta (doteraz robil nájomca sám na vlastné náklady, od nového roku to zabezpečuje mestská časť)

Z poplatkov (7 a 8) majú ZŤP a ZŤP-S 50% zľavu. Teda platia za zriadenie nového miesta 100 € a za prípadnú obnovu 35 € (napr. vyblednuté značenie, zlomená tabuľa a pod.)

Poplatky za zriadenie nového parkovacieho miesta a jeho obnovu predstavujú podľa argumentácie miestneho úradu skutočné náklady na ich realizáciu. Pre obyvateľov má byť teda jednoduchšie, ak ich zabezpečí mestská časť, ako by si to mali realizovať samostatne. Zo zákona musí značenie urobiť správca komunikácie a doterajšie samooznačovanie žiaľ nebolo v súlade s legislatívou.

Novinkou bude dokument “Pravidlá posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného parkovacieho miesta”, ktoré má predložiť Miestny úrad na schválenie Komisii dopravy, územného rozvoja a výstavby.

Životné situácie

Mám vyhradené parkovacie miesto do konca roka a chcem pokračovať v nájme na budúci rok, čo mám robiť, koľko budem platiť?

Najneskôr do 30.11.2019 musíte požiadať o predĺženie zmluvy na ďalší rok. Táto povinnosť vám vyplýva zo zmluvy, ktorú máte uzatvorenú na tento rok.
Ročný poplatok za prenájom miesta + administratívny poplatok:

Nemám vyhradené parkovacie miesto, ale na budúci rok by som chcel nové. Čo mám robiť?

Obráťte sa s požiadavkou na vytvorenie nového vyhradeného parkovacieho miesta Miestny úrad Brtaislava-Lamač:
SILVIA MAGÁTHOVÁ - referentka Klientskeho centra (parkovacia politika)
e-mail: silvia.magathova@lamac.sk
tel.: + 421 2 6478 0065 alebo + 421 2 6478 1581
osobne na úrade na Malokarpatskom námestí č. 9 - úradné hodiny

Vznik nového parkovacieho miesta bude možný len v lokalite podľa Pravidiel posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného parkovacieho miesta. V danej lokalite nesmie byť obsadenosť viac ako 30% vyhradených parkovacích miest z celkového počtu parkovacích miest.

Za zriadenie nového parkovacieho miesta zaplatí nájomca poplatok 200 € - vodorovné a zvislé dopravné značenie, ktoré zrealizuje mestská časť. Držitelia ZŤP a ZŤP-S zaplatia 100 €.

Súbory na stiahnutie:

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Lamač číslo 4/2019 zo dňa 03.10.2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 zo dňa 11.09.2014 o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava – Lamač v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 zo dňa 07.02.2019 - úplné znenie (PDF)

Pravidlá posudzovania žiadostí o nájom vyhradeného parkovacieho miesta (PDF)späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.