Cesta na Klanec – kolaudácia

17.12.2020

V piatok 11. decembra prebehla kolaudácia prác projektu rekonštrukcia Cesty na Klanec. Ide o magistrátnu komunikáciu, na ktorej sa prvý raz v našej mestskej časti použili nové Technické listy mesta Bratislavy. Tie majú zabezpečiť lepšiu kvalitu prác, jasné a jednotné pravidlá pri opravách. Mnoho z postupov určených v Technických listoch mesta Bratislavy bolo použitých už pri rekonštrukcii Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály, kde je rozdiel v kvalite prác oproti minulosti (Dúbravská časť trate) doslova dych vyrážajúci. 

Dôraz sa po novom kladie na detaily, ktoré sú pre pre trvácnosť prác veľmi dôležité. Preto sme sa rozhodli pozrieť sa bližšie, čo sa na tejto ulici podarilo a čo nie.

Rekonštrukcia Cesty na Klanec
Predseda Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby pri MZ Lamač Matúš Harmaňoš a mestský poslanec za Lamač Igor Polakovič

Ako to dopadlo v Lamači

Rekonštruovanú Cestu na Klanec sme si prešli spolu s Františkom Brliťom, autorom technických listov a poradcom pre oblasť dopravných stavieb, s Matúšom Harmaňošom, miestnym poslancom a predsedom Komisie dopravy, územného rozvoja a výstavby a poslancom mestského zastupiteľstva za Lamač Igorom Polakovičom.

A hneď musíme skonštatovať, že rekonštrukcia priniesla veľký kvalitatívny skok oproti tomu, ako sa takéto práce robili v minulosti. No našlo sa aj niekoľko menších, ale žiaľ aj väčších nedostatkov.

Tie boli zaznamenané pri preberaní prác správcom komunikácie a po preukázaní ich opodstatnenosti, budú predmetom reklamácií a dodávateľ ich bude musieť najneskôr na jar (kvôli súčasným poveternostným podmienkam) napraviť.

Ide o pravdepodobné nedodržanie technologického postupu pri pokládke vrchnej asfaltovej vrstvy (pravdepodobne prepálená zmes, ktorá sa na niektorých miestach drolí) a na niektorých miestach zlé roviny vrchnej vrstvy vozovky a kanálových vpustov a poklopov.

Oprava týchto nedostatkov pôjde striktne na vrub dodávateľa prác a mesto má pre tento prípad prísne nastavené zmluvné vzťahy.

No stačí si pozrieť fotografie pred a po, alebo porovnať niektoré detaily z tejto realizácie napríklad s tou, ktorá sa robila na Podháji alebo Hodonínskej v roku 2018. Už len vybratie, pretriedenie a nové osadenie obrubníkov do lôžka zvyšuje trvácnosť opravy.

Klady a zápory

Nižšie prinášame niekoľko plusov, ale žiaľ aj mínusov, ktoré sme si pri kontrole prác všimli.


➕ Priechody bez bariér – všetky priechody sa zmenili na bezbariérové spolu s normované navádzaním pre slabozrakých a nevidiacich.


A picture containing text, outdoor, ground, way 
Description automatically generated

➕ Ešte pred začiatkom prác sme si všimli, že na niektorých miestach je na vozovke hranica správy komunikácie medzi mestom a mestskou časťou naznačená formálne správne (na fotografiách zelenou), no oprava takto rozdelenej cesty by, hlavne v časti, kde sú priechody, nebola účelná. Polovica priechodu tak bola na novom povrchu a druhá polovica na pôvodnom. Požiadali sme preto o posunutie hranice opravy. Znamenalo to síce niekoľko metrov štvorcových prác naviac, no výsledok je takto oveľa lepší. Rovnako sa takto "navyše" povrch aj na časti miestnej komunikácie pod priechodom vadľa starej kotolne (fotografia nižšie). 


➕ Vodorovné dopravné značenie sa tentoraz aplikovalo hneď po skončení prác, čo je po nedávnom niekoľkomesačnom čakaní na vyznačenie priechodov na novej ceste na Podháji príjemná zmena.


➕ Lepšie vedenie dažďovej vody sa dosiahlo vytvorením dláždených žľabov na niektorých kritických miestach. Jedno z nich chce mesto ešte čiastočne prerobiť tak, aby sa dažďová voda dostávala do Lamačského potoka. No našla sa aj chybička a bude sa musieť prerobiť žľab (alebo obrubník) pri vjazde do gáraže domu na Zhorínskej 5.


Rekonštrukcia Cesty na Klanec

➕ Asfaltové tesniace pásy boli použité na vytvorenie spojov medzi obrubníkom či prídlažbou a asfaltobetónom. Zabezpečuje lepšiu tesnosť spojov a zabraňuje tomu, aby sa do nich dostávala voda, ktorá pri zamŕzaní postupne komunikáciu narušuje. 


A picture containing text 
Description automatically generated

➕ Návrat prídlažby do bratislavských ulíc je niečo, na čo sa ľudia pozerajú so zmiešanými pocitmi, no pramení to hlavne z toho, že pri rýchlych a lacných rekonštrukciách v minulosti sa prídlažba vynechávala. A pritom má niekoľko dôležitých funkcií, ktoré majú veľký vplyv na kvalitu. Použitie prídlažby umožňuje lepšie zhutnenie asfaltobetónovej vrstvy aj na krajoch chodníkov a ciest. Valec sa jednoducho dostane tam, kde by sa bez prídlažby nedostal a cesta či chodník sú tak trvácnejšie.


A picture containing text, outdoor, sky, ground 
Description automatically generated

➕ Nájazdy do dvorov sú plynulé. Bežne sa tieto nájazdy riešia nábehovým obrubníkom, čo však predstavuje problém pre mnohé autá s nižším podvozkom. Kto si pamätá (alebo pozrie na Google mapách) vie, že výškový rozdiel medzi cestou a chodníkom bol na mnohých miestach prinízky, čo sa pri opravách musí vždy zosúladiť s normou.


A picture containing outdoor, brick, stone 
Description automatically generated

➕ Aj keď nižšie poukazujeme na nedostatočnú komunikáciu s obyvateľmi pred rekonštrukciou, zdá sa, že počas prác sa viacero susedov dohodlo s dodávateľom, či priamo s mestom, na drobných úpravách a spravidla nebol problém si niektoré veci ustriehnuť.


Rekonštrukcia Cesty na Klanec

➖ Pri príprave projektu sa z nepochopiteľného dôvodu vynechala časť vozovky na križovatke Podháj a Cesta na Klanec. Tu sa spája vozovka, na ktorej bol povrch menený v roku 2018 s povrchom zo súčasnej rekonštrukcie. Aj keď v jednom pruhu sa oba nové povrchy spojili, v druhom medzi nimi zostala časť toho starého. Túto zvláštnosť sa chce náš mestský poslanec Igor Polakovič pokúsiť riešiť tak, aby sa dorobila aj táto časť spolu s potrebnou opravou chodníkov pri zastávkach MHD Klanec.


A picture containing ground, outdoor, road, way 
Description automatically generated

➖ Na pomerne úzkom chodníku zostalo niekoľko drevených stĺpov Telekomu. Tie žiaľ nebolo možné odstrániť, keďže je na nich stále vedenie. Nakoľko šlo o opravu a nie o stavbu, nebolo tiež možné pod chodník umiestniť napríklad dátový kolektor, čo by však bolo logické a správne riešenie. Ušetrilo by to aj budúce rozbíjanie chodníka kvôli sieťam. Rozumieme obavám z prekročenia hraníc medzi opravou, ktorá sa vykonáva jednoduchšie, a klasickou prestavbou, no možno tu stačilo iba o niečo viac odvahy tú hranicu skúsiť posunúť. 


➖ Na začiatku sme spomínali pravdepodobné nedodržanie technologického postupu. Pri prácach v studených mesiacoch, kedy sa teploty pohybujú na hranici prípustných 5 °C sa zbieha viacero rizík, od prirodzenej snahy robotníkov dodávateľa mať robotu v studenom či upršanom počasí čím skôr za sebou, cez prehrievanie zmesi asfaltobetónu, aby v studenom počasí rýchlo nechladla, až po pokladanie zmesi na príliš studený povrch. Na niektorých miestach je vidno je nesúdržnosť, čo bude predmetom reklamácie.


Rekonštrukcia Cesty na Klanec

➖ Komunikácia s majiteľmi nehnuteľností je systémová vec, ktorú si bezpodmienečne musia pri takýchto projektoch mesto, mestské časti a dodávateľ vyriešiť. To, kedy sa ide komplexne opravovať cesta, by mali obyvatelia vedieť dostatočne vopred. Môžu si tak zabezpečiť napríklad opravu prípojok sietí, čím sa zabráni zbytočnému rozbíjaniu novej cesty a chodníka v budúcnosti. Rovnako chýbala informácia o tom, že dodávateľ ide v daný deň vykonať práce (napr. osadenie nových obrubníkov), ktoré zabránia výjazdu či vjazdu na pozemky. Stačil pritom oznam v schránke. 

Záverečné hodnotenie...

...je presne to, na čo si musíme počkať. Ak sa v rámci reklamácie opravia nedostatky, vidíme to tak na 95 % zo 100. Imaginárne body musíme ubrať minimálne za to, že sa oprava ideálne nepodarila na prvý raz niektoré veci sa budú musieť opravovať až na jar. 

Je na škodu dodávateľa (a to aj finančnú), že si neustriehol tak zásadné veci, ako sme opisovali vyššie a teraz ich bude nútený naprávať. Je jasné, že situáciu tento rok skomplikovala korona a opravy sa posúvali v čase aj do termínov, kedy už je komplikované dodržať všetky technologické postupy tak, ako to určujú normy a zmluvy so zhotoviteľmi. Bežne by sa tento druh prác nemal realizovať neskôr, ako do polovice novembra.  

Pravdepodobne si teda ulicu Cesta na Klanec prejdeme s kontrolórom kvality opäť na jar. Tento blog o konečné hodnotenie samozrejme doplníme.späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.