Prečo nepremáva autobus 130 po ulici Pod Zečákom

23.09.2020

Autobusová linka č. 130 bola zriadená ako obslužná pre lokalitu Segnáre v roku 2012. Pôvodne slúžila aj na prepojenie bývalej vojenskej nemocnice, dnes jazdí na trase z Kauflandu Patrónka do Krematória. Neskôr, po žiadosti miestnych obyvateľov sa zmenili časové polohy jednotlivých spojov, tak aby jeden z týchto spojov pokrýval potreby žiakov pri ceste do školy.

V auguste 2020 začala, bez predchádzajúceho informovania miestnych obyvateľov, rozkopávka časti ulice Pod Zečákom. Ide o ulicu v správe MČ Lamač, pričom povolenie na rozkopávku a pravidlá jej vykonania dáva práve správca komunikácie. Keďže došlo k zúženiu profilu cesty, autobus č. 130 začal mať problémy s prejazdom ešte počas prázdnin. Vodič autobusu musel často manévrovať tak, že riskoval nielen poškodenie obrubníkov, ale aj vozidla DPB, za ktorý nesie zodpovednosť. 

Po diskusii s vodičom a prejdení si daného úseku, mestský poslanec Igor Polakovič spolu s predsedom dopravnej komisie Matúšom Harmaňošom, napísali e-mail starostovi MČ Lukášovi Baňackému, ako aj členovi predstavenstva DPB zodpovedného za prevádzkový úsek Milanovi Donovalovi. Upozornili sme na danú skutočnosť a tiež, ako jedno z riešení, sme navrhli minimálne dočasné zjednosmernenie ulice.

Obratom sme dostali odpoveď z DPB s návrhom riešení, žiaľ od starostu reakcia neprišla. Keď sa scenár naplnil a začiatkom školského roka bola situácia neudržateľná, napísali sme 7. septembra urgenciu, no opätovne jedinou reakciou bola odpoveď z DPB, nie od starostu.

9. septembra sa uskutočnilo zasadnutie dopravnej komisie MiZ Lamač, kde sme dostali prísľub, že na ďalší deň sa uskutoční na mieste stretnutie. Prekvapujúcou odpoveďou vedúceho referátu územnoplánovacích činností, projektového riadenia a životného prostredia MÚ Lamač, ktorý sa na zasadnutí komisie zúčastňuje, bolo, že šírka cesty obojsmerný prejazd umožňuje.

Počas pondelka 21.9. už vodičovi pri prejazde daným úsekom zaslúžene "rupli nervy" a po dohode s dispečingom, ktorý situáciu na mieste preveril, autobus cez ulicu Pod Zečákom prestal jazdiť. Obchádzka je nateraz zriadená po Lamačskej a Hodonínskej cez zastávku ŽST Lamač s návratom na Segnáre (tak, ako jazdí linka č. 30). "Osobne som v utorok musel nabrať všetky čakajúce deti z ulice Pod Zečákom a odviezť ich do školy a pri návrate susedu, márne čakajúcu na spoj na ceste na Kramáre, som odviezol na Patrónku." hodnotí situáciu Igor Polakovič. Na túto linku sa v lokalite Zečák spolieha množstvo ľudí a jej výpadok nespôsobuje iba frustráciu, ale aj ďalší nárast automobilovej dopravy, keďže sú rodičia nútení, namiesto poslania detí na zastávku s lístkom v ruke, ich voziť do škôl.

Túto informáciu píšeme nielen preto, aby sme obyvateľov lokality upozornili, že do vyriešenia situácie nebude linka 130 obsluhovať ulicu Pod Zečákom (je potrebné ísť pešo na zastávku Pridánky alebo Segnáre), ale aj preto, aby sme ilustrovali našu snahu a prekvapivú nečinnosť miestneho úradu. Tento prípad rovnako dobre ilustruje, ako funguje delenie kompetencií medzi "výkon" a "dohľad". Poslankyne a poslanci môžu mať množstvo iniciatív, aktívne sa snažiť mnohé podnety obyvateľov riešiť, ale ak príde na vec, ktorú zákonne môže uskutočniť iba štatutár MČ (napr zmena organizácie dopravy, pravidlá pre rozkopávky...), poslanci sú bezmocní.

Od roku 2019 sa snažíme cez uznesenia zastupiteľstva či dopravnej komisie, cez vytvorenie pracovnej skupiny, pomôcť riešeniu neudržateľnej situácie na ulici Pod Zečákom. Ako podklad sme zhrnuli možné riešenia (PDF), ktoré sme z veľkej časti vyzbierali od obyvateľov. Dokonca sme sa pred mesiacmi dohodli so starostom na najvhodnejšom riešení. Prísľub bol, že sa dohodnutý scenár, ktorý môže tranzit cez ulicu výrazne znížiť, bude realizovať "čo najskôr".

Na Komisii dopravy, územného rozvoja a výstavby sme rovnako upozorňovali na spôsob, akým sa neinformujú obyvatelia o rozkopávkach, pričom máme periodikum - Lamačan, ktoré má, namiesto sebapropagácie starostu, slúžiť práve na tento účel - vecné a praktické informovanie obyvateľov.

Po dvoch rokoch výkonu správy nad mestskou časťou očakávame, že procesy budú fungovať, že ľudia budú informovaní, že ich problémy sa budú riešiť. Žiaľ Lamač v polčase dnes takto nevyzerá. A to je nám, poslancom a poslankyniam, veľmi ľúto.


späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.