Naše aktivity v oblasti tepelného hospodárstva od roku 2018

17.08.2022

Na úvod trochu histórie

Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Lamač schválilo v roku 2005 zmluvu s BES, s.r.o. Tá vznikla ako následník firmy MEVA-L, s.r.o., ktorá prevádzkovala starý systém CZT TH Lamač od roku 1998. Od roku 1975 do roku 1998 zabezpečoval vykurovanie štát. Zmluva o dlhodobom prenájme, prevádzkovaní a modernizácii tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava-Lamač bola uzatvorená medzi prenajímateľom Mestská časť Bratislava-Lamač a nájomcom BES, s.r.o. na dobu 30 rokov, teda od roku 2005 do roku 2035.

Na problematiku s tepelným hospodárstvom v Lamači upozorňujú niektorí obyvatelia a obyvateľky Lamača už dlhšie. Dôvodov je viacero, väčšinou však majú spoločného menovateľa a tým je cena za teplo pre koncového odberateľa a technický stav rozvodov. Ako zvolení poslanci a poslankyne miestneho zastupiteľstva Bratislava-Lamač v roku 2018 sme sa téme tepelného hospodárstva v Lamači začali intenzívne venovať a naším cieľom bolo riešenie v prospech obyvateľov a obyvateliek Lamača. Žiaľ, v predchádzajúcich volebných obdobiach bola téma prakticky ignorovaná a ak sa aj udiali nejaké zmeny, tak spravidla v neprospech koncového odberateľa. Jediný poslanec súčasného zastupiteľstva, ktorý bol poslancom aj v čase schvaľovania zmluvy s BES, s.r.o., je Radoslav Olekšák.

Aktivity Lepšieho Lamača od roku 2018 v oblasti tepelného hospodárstva Lamač

Absolvovali sme niekoľko desiatok stretnutí a telefonátov a vymenili si nejeden e-mail s aktívnymi obyvateľmi a obyvateľkami Lamača, ktorí sa tejto téme intenzívne z rôznych uhlov pohľadu venujú. Aj vďaka nim sme získali cenné informácie taktiež “historického” charakteru. S niektorými z nich sme aj dnes v úzkom kontakte.

Vytvorená Komisia životného prostredia a hospodárskej stratégie pre volebné obdobie 2018 - 2022 síce mala mať vo svojej náplni aj problematiku tepelného hospodárstva, avšak tejto téme sa chcel venovať primárne starosta Lamača a zobral si ju tak “pod svoje krídla”. Táto problematika sa tak na komisii preberala len na základe dopytu komisie a následne informácií podaných starostom (napr. 20. 1. 2022).

Naša miestna poslankyňa Veronika Hagovská a náš miestny poslanec Matúš Harmaňoš sa zúčastňovali stretnutí a porád pracovnej skupiny k téme TH Lamač. Túto pracovnú skupinu viedol starosta Lamača a okrem neho, Veroniky a Matúša sa jej zúčastňoval kontrolór mestskej časti Lamač, prednostka miestneho úradu Lamač a podľa potreby vybraný pracovník/pracovníčka miestneho úradu Lamač. Veronika a Matúš vždy reprezentovali názor a snahu o riešenie problematiky tepelného hospodárstva Lamač v prospech obyvateľov a obyvateliek Lamača. Poslanci a poslankyne miestneho zastupiteľstva však nemajú výkonnú moc.

Kontrolórovi mestskej časti Bratislava - Lamač sme ako miestne zastupiteľstvo prakticky hneď po jeho nástupe do funkcie zadali úlohu venovať sa problematike tepelného hospodárstva a vykonávať kontrolu v spol. BES, s.r.o.

Na základe návrhu našej miestnej poslankyne Veroniky Hagovskej sme ako poslanci a poslankyne Lepšieho Lamača v miestnom zastupiteľstve schválili v tomto volebnom období 10 uznesení súvisiacich s problematikou tepelného hospodárstva v Lamači. V prípade uznesení miestneho zastupiteľstva treba pripomenúť, že uznesením zjednodušene povedané zadáte úlohu, avšak výkonná moc je na plniteľovi úlohy. 

Zoznam uznesení:

Mali sme snahu podporiť občiansky podnet na Protimonopolný úrad a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Podnet sa podával začiatkom roka 2022 v mene veľkého množstva správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov v Lamači. Na základe podmienky jednej konkrétnej predsedníčky SVB však naša verejná podpora musela byť stiahnutá.

Na miestny úrad, resp. na starostu Lamača, sme adresovali desiatky dotazov prevažne e-mailovou komunikáciou. Žiaľ, na tie posledné do dnešného dňa nemáme odpovede. Ide prevažne o: 


V prípade záujmu o viac detailov alebo doplňujúce informácie v problematike TH Lamač nás neváhajte kontaktovať.


späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.