Komunitné kompostovanie v Lamači

24.01.2020

Kompostovanie je človekom riadený a kontrolovaný proces za prístupu vzduchu, pri ktorom z biologických odpadov vplyvom živých organizmov (napr. mikroorganizmov) vzniká kompost – organické hnojivo, ktoré je ideálne napríklad pre pestovanie rastlín. Kompostovanie teda nie je spôsob „likvidácie“ biologických odpadov, ale cielený proces výroby kompostu. Kompostovanie ako také pozná asi  každý záhradkár alebo obyvateľ rodinného domu. V tomto článku sa však zameriame hlavne na komunitné kompostovanie a ako to prebieha u nás v Lamači. Momentálne máme v Lamači už štyri komunitné kompostoviská, prvé pri ŽŠ na MKN vzniklo koncom roka 2018. Ďalšie sa nachádzajú na Studenohorskej ulici a na Heyrovského ulici. Keďže je záujem o komunitné kompostovanie veľký a neustále sa hlásia ďalší záujemcovia a naše existujúce kompostoviská sú už kapacitne vyťažené, prinášame nielen praktické informácie o samotnom kompostovaní, ale aj návod, ako postupovať, keď chcete založiť nové komunitné kompostovisko.

Komunitné kompostovanie na sídlisku sa, na prvý pohlaď, môže javiť ako komplikovaný proces. Veľa ľudí žijúcich v panelákoch sa možno zamyslí a spýta sa samých seba, čo by do takého kompostéra vôbec dávali a čo potom s tým kompostom? Zároveň môžu vnímať niektoré riziká, ktoré na prvý pohľad môžu pôsobiť hrozivo; ako napríklad možný zápach, mušky, neporiadok a podobne. Tu si treba uvedomiť, že je nesmierne dôležité ku komunitnému kompostovaniu na sídlisku správne pristupovať, náležite sa starať o kompost, kompostéry a okolie, dodržiavať pravidlá čo kompostovať a čo nie, a v neposlednom rade správnym spôsobom kompostéry zabezpečiť. Ak vychádzame z pomenovania komunitné kompostovanie, treba zdôrazniť, že každý člen komunity zapojený do komunitného kompostovania musí absolvovať školenie, aby vedel ku kompostovaniu správne pristupovať. 

Štatistiky hovoria, že takmer 50% nášho komunálneho odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad.  To znamená taký odpad, z ktorého vieme správnym prístupom vytvoriť kvalitný kompost pre členov komunity. Takto vyrobený kompost môže byť použitý napríklad pri výsadbe, údržbe zelene v okolí domov či v domácnostiach do kvetináčov. Keby sme mali úplne zjednodušene povedať, čo do kompostu patrí a čo nie, rozhodne tam nepatrí odpad živočíšneho pôvodu, varené jedlá, mliečne výrobky, rôzne obaly, textil, oleje, rastliny napadnuté chorobami.

Okrem už vyššie spomínanej výhody kompostovania, je dôležité uvedomiť si, že takýmto spôsobom prispievame k zlepšovaniu stavu životného prostredia. Keď hovoríme o komunitnom kompostovaní na sídlisku, ďalším z prínosov je budovanie a zlepšovanie komunitných vzťahov a samozrejme aj vzdelávací aspekt pre ďalšie generácie. 

Komunitné kompostovanie v Lamači


späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.