Poslanci miestneho zastupiteľstva za Lepší Lamač

Zvolení poslanci do miestneho zastupiteľstva 2022-2026 za Lepší Lamač / Team Bratislava

Od roku 2018 je miestnou poslankyňou za Lamač. Verí, že politika sa dá robiť férovo a čestne a jej hlavnou prioritou sú témy spojené s ochranou životného prostredia, revitalizáciou verejných priestorov a rozvojom komunít. Veronika bola jednou z iniciátoriek komunitného kompostovania v Lamači a práve realizácia tejto aktivity bola jedným z dôvodov, prečo sa rozhodla v roku 2018 kandidovať. Veci sa dajú podľa nej meniť k lepšiemu a aj preto bola kandidatúra za iniciatívu Lepší Lamač s podporou Teamu Vallo a dnes Teamu Bratislava jasnou voľbou. 
Po niekoľkoročných pracovných skúsenostiach z medzinárodného korporátu, kde zastávala rôzne pozície spojené s vedením tímov, projektovým manažmentom až po aktivity spoločenskej zodpovednosti firmy a vedenie dobrovoľníckej environmentálnej iniciatívy, sa Veronika nedávno pracovne posunula do oblasti cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti.
Jej záľubou je čas strávený s rodinou a blízkymi ideálne niekde v prírode. Rada číta knihy, neustále sa vzdeláva a cestuje. 

Ing. Veronika Hagovská

Od roku 2018 je poslancom mestskej časti Bratislava-Lamač a predseda poslaneckého klubu Lepší Lamač. Predsedá Komisii dopravy, územného rozvoja a výstavby a je členom Rady školy pri ZŠ na Malokarpatskom námestí.
Absolvoval Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne so zameraním na verejnú správu. V roku 2022 ukončil postgraduálne štúdium na NEWTON University v odbore Leadership vo verejnej správe.
Matúš je spolumajiteľ a konateľ IT firmy AlejTech, v ktorej spolupracoval na podpore projektov pre Nadáciu Milana Šimečku, Detský čin roka, Nadáciu pre deti Slovenska, Asociáciu samaritánov SR, Sokratov inštitút, v začiatkoch jeho spoločnosť podporila Zelenú hliadku.
Verí v lepšiu mestskú časť, lepšie mesto a lepšiu krajinu.

Ing. Matúš Harmaňoš, MBA

Venuje sa projektovému poradenstvu a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti v tejto oblasti sa snaží odovzdávať ďalej ďalšej generácií študentov. Posledné roky sa aktívne venuje práci a podujatiam určeným aj pre tých najmenších - pre deti v predškolskom veku.
Nesmierne rada podporuje dobré nápady, šikovných ľudí a konštruktívne myšlienky. Je spoluzakladateľka iniciatívy Lepší Lamač, ktorá sa orientuje na zlepšenie fungovania vecí verejných pre všetkých obyvateľov nášho úžasného Lamača.
Potenciál našej mestskej časti je hlavne v ľuďoch, v komunite, ktorej nie je ľahostajné svoje okolie. Svoju doménu v komunálnej politike vidí v transparentnej a participatívnej samospráve, ale blízke sú jej aj témy školstvo a vzdelávanie, kultúra a verejné priestranstvá.

Mgr. Petronela Klačanská, PhD.

Alexandra vyrastala od malička v Bratislave, v mestskej časti Lamač. Páči sa jej táto mestská časť, ktorá spája tradičné prvky s modernými a ešte je aj dostatočne blízko prírody. Spolu s ňou tu žije jej celá najbližšia rodina.
Profesionálne pôsobí vo firme podnikajúcej v oblasti informačných technológií. Okrem toho je už niekoľko rokov predsedníčkou SVBNP, preto poskytuje aj poradenstvo správy domov. Je spoluzakladateľka občianskej iniciatívy podporujúcej komunitný život, skrášľovanie prostredia a budovanie zelených striech. Od začiatku roka sa intenzívne venuje problematike centrálneho vykurovania a ochladzovania budov. Jej silnou stránkou je presadzovanie efektívnych riešení z pohľadu úspory nákladov.
Rozhodla sa kandidovať za poslankyňu s ľuďmi, ktorí majú, rovnako ako ona, snahu skvalitniť fungovanie samosprávy. Jednoducho povedané: „aby sa všetkým ľuďom dobre žilo tam, kde si vybrali svoj domov“.
Alexandra je presvedčená, že ak sa chce, vždy sa dá nájsť riešenie.

Mgr. Alexandra Kriššová

Bratislavčanka, Lamačanka, vysokoškolská pedagogička a mama dvoch tínedžerov s vášňou pre prácu s ľuďmi všetkých vekových kategórií. Rieši a skúma témy vzdelávania ako cesty k sociálnej inklúzii, komunitnej participácii a medzigeneračnému prepájaniu. Aby sa ľudia v komunite necítili osamelí a mali vytvárané príležitosti k stretnutiam.
Prednáša, publikuje, vzdeláva študentov pomáhajúcich profesií, participuje na tvorbe vzdelávacej legislatívy. Prostredníctvom vedeckovýskumnej práce a medzinárodných kontaktov má možnosť prinášať najnovšie poznatky týkajúce sa podpory ľudí v ťažkých životných situáciách.
Pri prvom príleve vojnových utečencov z Ukrajiny, zakladá spolu s lamačskými dobrovoľníkmi v Lamači inkluzívnu komunitnú nízkoprahovú školu slovenčiny. Projekt prepojil ľudí rôznych profesií z mestskej časti Lamač a spoločnými silami sa podarila veľká vec. Petra verí, že podobné komunitné projekty zlepšia kvalitu života v Lamači pre deti, dospelých aj seniorov. Ako nadšená cestovateľka precestovala množstvo inšpiratívnych krajín. Rada podporí inovatívne projekty z oblasti vytvárania kvalitného mestského prostredia s akcentami na prepojenosť s prírodou, kultúrou, vzdelávacími podujatiami a možnosťami športu. Kandiduje na poslankyňu miestneho zastupiteľstva Bratislava-Lamač.

Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

Lepší Lamač je Team Bratislava

Denne vnímame príležitosti, ako spraviť Lamač lepším miestom pre život.

Samospráva musí aktívne spolupracovať so svojimi obyvateľmi a zapájať ich do vecí verejných, lebo iba spolu spravíme z našej mestskej časti miesto, na ktoré budeme môcť byť hrdí.

Miesto, ktoré bude spájať generácie a ktoré si nielen udrží, ale aj rozvinie svoj zelený charakter a svoje hodnoty.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.