Futbalový klub Lamač dostal najväčšiu dotáciu

12.09.2023

Na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci jednohlasne odsúhlasili návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Lamač oprávneným subjektom.

Najväčším prijímateľom dotácie je Futbalový klub Lamač, ktorý dostal financie vo výške 51,72 % z celkového balíka určeného na dotácie.

Poslanci odhlasovali návrh na pridelenie dotácií po procese spoločnej dohody zohľadňujúcej aktuálne možnosti rozpočtu a akceptovania návrhov z troch komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve, pričom sa k žiadostiam o dotácie a k navrhovanej výške dotácie vyjadrovali:

  1. Komisia financií, legislatívy a podnikateľských aktivít (navrhli dotáciu 11.000 EUR)
  2. Komisia školstva, športu a kultúry (navrhli dotáciu 14.500 EUR)
  3. Komisia sociálnych vecí a komunitného rozvoja (navrhli dotáciu 14.500 EUR)

Návrhy jednotlivých komisií nájdete v zápisniciach po kliknutí na ich názov.

Nakoniec sa poslanci dohodli na ešte vyššej dotácii pre FK Lamač, a to vo výške 15.000 EUR.

Zoznam všetkých žiadateľov spolu so sumami, ktoré žiadali:

Koľko platil a koľko bude platiť FK Lamač za prenájom telocviční v ZŠ Lamač počas zimných tréningov?

V roku 2022 platil FK Lamač za prenájom veľkej aj malej telocvične 4 EUR / 1 hodinu a prevádzkové náklady (elektrina, kúrenie, upratovanie,...) 13 EUR za veľkú telocvičňu a 12 EUR za malú telocvičňu.

Na základe nového jednohlasne zastupiteľstvom schváleného sadzobníka poplatkov bude prenájom malej telocvične za 5 EUR / 1 hodina a prenájom veľkej telocvične 6,50 EUR / 1 hodina, prevádzkové náklady sa upravujú na 18 EUR za malú telocvičňu a 19 EUR za veľkú telocvičňu.

Ak vezmeme do úvahy infláciu a rast cien energií, nedostávame sa ani na úroveň z roku 2022.

Prenájom je príjmom základnej školy, ktorá financie používa na údržbu a zveľaďovanie týchto priestorov.
Prevádzkové náklady predstavujú náklady spojené s energiami, upratovaním a dohľadom nad priestormi.

Sadzobníky poplatkov mestskej časti Bratislava-Lamač

A prečo sme nemohli zvýšiť celkový objem dotácií?

Pretože opatrenia vlády Igora Matoviča schválené parlamentom - daňové bonusy a balíčky spôsobili výpadok na strane príjmov Lamaču vo výške cca. 200 tisíc EUR a Bratislave vo výške 40 miliónov.


späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.