Výsadba na Malokarpatskom námestí

05.07.2019

Sadili sme na základe výstupu zo spojenej komisie životného prostredia a komisie výstavby, ktorého súčasťou bola aj zmienka o výsadbe na námestí.

Sme veľmi radi, že náš nápad dostal na komisii plnú podporu a dohodli sme sa s úradom na potrebných detailoch, aby sme spolu s dobrovoľníkmi mohli sadiť. Výsadba bola realizovaná za prítomnosti autora projektu výsadby. Akcia to bola veľmi milá, potvrdilo sa, akú silu vie mať komunita. Ďakujeme veľmi pekne každému, kto prišiel pomôcť. Ak sme dobre počítali, spolu nás bolo +/- 30. Úrad prisľúbil zabezpečenie polievania. Výsadbou kvietkov v hrantoch sa samozrejme zveľaďovanie námestia nekončí. Rozhodli sme sa však, že napríklad k výsadbe ďalších stromov sa pristúpi až na jeseň. Sadenie stromov na jeseň je samozrejme prospešnejšie, ale zároveň aj lacnejšie, ako sadenie v lete. To isté platí aj o trávnikoch. 

Zároveň sme opakovane požiadali o reklamáciu v časti pod lipami, kde dodávateľ nedodržal STN o ochrane stromov pri stavebných prácach. 

Tešíme sa na ďalšie výzvy spojené s dokončovaním rekonštrukcie námestia.

späť