Výrub drevín a náhradná výsadba

12.11.2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia nariadila Lamaču vyrúbať invázne druhy drevín. Ako sa s tým popasovať?

Fakty na úvod

V rokoch 2017 a 2018 vykonala Slovenská inšpekcia životného (SIŽP) prostredia na základe podnetu občana kontrolu stavu drevín na Studenohorskej ulici. V protokole o kontrole sa okrem iného píše, že viaceré stromy boli v minulosti neodborne orezávané tak, že došlo k trvalému a podstatnému poškodeniu drevín a bola narušená statika niektorých stromov. Rovnako bol zistený výskyt inváznych druhov drevín (pajaseň žliazkatý a javorovec jaseňolistý). Výsledkom kontroly bol sled nariadení a záväzných odporúčaní. Napríklad odborné ošetrovanie stromov a náhrada nezvratne poškodených a inváznych drevín za vhodné druhy. Termín naplnenia bol stanovený na koniec roka 2023.

Čísla

Na Studenohorskej ulici sa dnes nachádza cca. 300 ks drevín. Z nich je identifikovaných 97 ks ako inváznych. Z čoho je 53 ks samčích jedincov. Pokiaľ nie sú kategorizované ako nebezpečné (preschnuté a pod.), našťastie môžu zostať nedotknuté. 44 ks drevín je však samičích a tie má správca zelene podľa zákona povinnosť do stanoveného termínu vyrúbať. 33 ks prevažne samičích jedincov a jedincov, ktoré sú identifikované ako nebezpečné (suché, prehnité, narušená statika...), je dnes nariadených na primárny výrub a náhradnú výsadbu. Ich rozmiestnenie vidíte na mapke.

Čo s tým

V prvom rade sa samospráva dostala do nemilej situácie, kedy dostala od inšpekcie nariadený výrub. Po počiatočnom zdesení sme sa ako poslanci a poslankyne rozhodli zamedziť nárazovému výrubu. Životné prostredie vnímame veľmi citlivo a vieme, že mladý strom nenahradí vzrastlý. O to viac nás zamrzelo, že sa v minulosti v aleji na Studenohorskej vyrúbali desiatky stromov bez náhrady. Dnes už na ulici mohli rásť mladé a vhodné stromy, ktoré by dokázali lepšie nahradiť jednak poškodené ako aj invázne druhy. Našou aktivitou a uzneseniami komisie životného prostredia a zastupiteľstva sa snažíme dosiahnuť nasledovné:

Téma zelene je pre nás dôležitá a budeme naďalej kontrolovať, ako sú dodržiavané vyššie uvedené postupy.

Protokol o kontrole č. 69/17 (PDF)


späť