Svetový čistiaci deň 2021

18.09.2021

Zapojili sme sa aj my a vďaka všetkým šikovným dobrovoľníčkam, dobrovoľníkom  a zamestnancom mestskej časti Bratislava-Lamač máme v Lamači o ďalšiu čiernu skládku menej. späť