Posilnenie zberných hniezd

18.06.2020

Posledné týždne intenzívne komunikujeme s OLO - Odvoz a likvidácia odpadu ohľadom potreby posilnenia niektorých lokalít, kde sa nachádzajú tzv. zberné hniezda*. Z dát od OLO sme vytvorili mapu hniezd a niekoľko týždňov ich pravidelne prechádzali a monitorovali.

Oddnes pribudli najmä žlté smetné nádoby na najproblematickejších miestach. Rovnako sme požiadali o vytvorenie nových zberných hniezd tam, kde chýbajú.

Toto riešenie je nevyhnutné pre zachovanie poriadku na uliciach a v okolí zberných hniezd. Pri monitorovaní obsahu nádob sme však pravidelne nachádzali nezošliapnuté PET fľaše plné vzduchu či nerozložené kartónové krabice, ktoré zaberali polovicu nádoby a dokonca obsahovali aj polystyrén 😱

Systémovú zmenu by už budúci rok mal priniesť rozbeh vrecového zberu plastov a papiera pre rodinné domy, ako aj celoštátny rozbeh zálohovania niektorých vratných obalov od roku 2022.

Iniciatíva na posilnenie zberných hniezd vzišla od aktívnych občanov (Ďakujeme!) a chopil sa jej náš mestský poslanec Igor Polakovič.

Na záver niekoľko tipov pre zodpovedné recyklovanie:

🧴 PET fľaše pred vyhodením vždy zošliapnite alebo stlačte. Vďaka tomu nebude v zberných nádobách viac vzduchu ako odpadu.

📦 Kartónové krabice rozoberte a rozrežte tak, aby v kontajneri zaberali čo najmenej miesta.

🗑️ Ak je nádoba plná, počkajte deň či dva. Vrecia zavesené na kontajneroch či preplnené kontajnery, ktoré sa nedajú zavrieť, majú za následok rozfúkanie odpadu po okolí.

📞 V prípade poškodenia nádoby alebo iných problémov, neváhajte kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti OLO - https://www.olo.sk/zakaznickecentrum/


* Zberné hniezda sú stanovištia nádob na recyklovateľný odpad v lokalitách s väčším výskytom rodinných domov.

späť