Pokračujeme v boji proti vizuálnemu smogu

24.11.2020

Je to naša srdcová téma. Vlastnú kampaň sme robili bez využitia jediného billboardu. Tie totiž doslova dusia naše mesto, a preto presadzujeme v našej mestskej časti, ako aj na celomestskej úrovni, ich prísnu reguláciu. 

To najmenej, čo môžu samosprávy urobiť, je ich odstránenie z vlastných pozemkov. Pritom až 50 percent reklamných plôch sa nachádza priamo na pozemkoch mesta a mestských častí. Príjmy z prenájmu sú minimálne, no dopad na verejný priestor je veľký.  

Na základe aktivity poslanca Matúša Harmaňoša schválilo miestne zastupiteľstvo uznesenie, ktorým uložilo starostovi vypovedať všetky nájomné zmluvy na všetky reklamné zariadenia na pozemkoch mestskej časti a pozemkoch zverených do správy MČ Bratislava-Lamač. Ide o spoločný postup s hlavným mestom, ktoré nájomné zmluvy na billboardy na svojich pozemkoch vypovedalo rovnako.

Reklamné plochy budú z verejných pozemkov ubúdať postupne, niektoré spoločnosti ich odstraňujú rýchlo, a iné je, žiaľ, nutné riešiť cez žaloby o vypratanie pozemkov.


Ako hlasovali poslanci Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Lamač:

billboardy-lamac-hlasovanie.jpg

A ako hlasovali o návrhu nájsť možnosť, ako spoplatniť billboardy bez platnej nájomnej zmluvy:

billboardy-lamac-hlasovanie2.jpg


Pred rokom sme zmapovali reklamné plochy na území Lamača. Mapu priebežne aktualizujeme.


späť