Participácia k Vrančovičovej ulici

06.07.2021

V utorok 6. júla sa uskutočnilo susedské stretnutie k projektu revitalizácie Vrančovičovej ulice.

Čo ste sa mohli dozvedieť

👉 Verejnosti sme predstavili zámer revitalizovať ulicu, jednotlivé kroky, harmonogram projektu, a možnosti, ako sa môže verejnosť zapojiť. 

👉 Okrem diskusie a papierového dotazníka mohli účastníci a účastníčky stretnutia svoje podnety a nápady odovzdať zaznačením do tzv. pocitovej mapy, s ktorou sme v rámci podujatia pracovali. 

👉 Ďalší spôsob, ako sa môžu ľudia zapojiť do prípravy zadania pre revitalizáciu ulice, je online dotazník:  https://forms.office.com/r/BMy5cXHK4q

👉 Vďaka vašim podnetom bude vedieť organizačný tím z Metropolitného inštitútu Bratislavy pripraviť zadanie pre architektov. Tí budú súťažiť o možnosť pripraviť projekt rekonštrukcie ulice.

👉 Ide o aktuálne najväčší projekt revitalizácie verejných priestorov spomedzi všetkých mestských častí, ktoré naše mesto realizuje.

👉 Ulica sa bude meniť od fasády k fasáde.

👉 Asi najviac rezonovala potreba upokojenia dopravy na tejto ulici. Rezidenti rovnako vyjadrili potrebu zachovania parkovania. 

👉 Jednou z možností je zmena organizácie mestskej hromadnej dopravy, aby ulicou prechádzal jeden obslužný spoj a aby boli konečné zastávky liniek presunuté na Podháj. 

👉 Pri inšpekcii koryta potoka s vodohospodármi sa zistilo, že aj napriek súčasnému suchu je v ňom čistá voda.  

Čo ďalej

👉 Informačný stánok s pocitovou mapou, dotazníkom a zástupkyňou Metropolitného inštitútu Bratislavy budú k dispozícii aj počas Malých hodov v sobotu 10. júla. 

👉 MIB zhromaždí podnety a pripraví návrh zadania. Ten bude predstavený a prediskutovaný na ďalšom stretnutí. Po jeho konečnej úprave bude podkladom pre architektov, ktorí navrhnú riešenie.


späť