Parkovací dom na Studenohorskej ulici

29.06.2021

O stavbe parkovacieho domu v areáli bývalých zberných surovín na Studenohorskej ulici sa hovorí už dlho. So spúšťaním celomestskej parkovacej politiky, ktorej cieľom je vytvoriť dostatok miest pre rezidentov, sa tento zámer mení na realitu. 

Prvým krokom pred napredovaním projektu je komunikácia priamo s obyvateľkami a obyvateľmi danej lokality, aby projekt čo najviac vychádzal z ich potrieb a skúseností. Preto pripravili predstavitelia Bratislava - hlavné mesto SR a Metropolitný inštitút Bratislavy verejnú prezentáciu ideového zámeru s cieľom vypočuť si spätnú väzbu a podnety priamo od rezidentov. 

Prezentácia sa uskutočnila v pondelok 28. júna o 17:30.

Naďalej máte možnosť reagovať vyplnením dotazníka https://forms.office.com/r/ZeCHHNcL99 alebo poslaním vašich otázok prípadne pripomienok na parkovanie@bratislava.sk


späť