Ochranné kryty pre mladé stromy na námestí

23.08.2020

Na Malokarpatskom námestí sme k mladým stromom aktivisticky nainštalovali ochranné kryty. 

Ich úlohou je chrániť peň stromu proti možnému poškodeniu pri kosení. Stačí totiž chvíľa nepozornosti a takéto "okrúžkovanie" môže strom nenávratne poškodiť. 

Pritom výsadba a starostlivosť o novovysadené stromy v mestskom prostredí stojí nezriedka aj niekoľko stoviek eur. Cena takejto jednoduchej arboristickej pomôcky je 2,5 €. späť