Nová web stránka lamac.sk

31.12.2020

Poslanec za Lepší Lamač -  Matúš Harmaňoš a jeho IT firma AlejTech, spol. s r.o. vytvorili pre Mestskú časť Bratislava-Lamač bezplatne novú webovú stránku - www.lamac.sk

Pôvodná web stránka bola z roku 2009 a nevyhovovala už požiadavkám a štandardnom súčasnosti. Grafický návrh stránky bol vytvorený na základe požiadaviek a v spolupráci s miestnym úradom, aby web vyhovoval potrebám na zverejňovanie informácií.

Samotná web stránka je postavená na redakčnom systéme Kabernet.

V prípade, že nájdete nejaké nezrovnalosti alebo technické chyby, obráťte sa priamo na matus@lepsilamac.sk 

Za obsahovú časť jednotlivých podstránok je zodpovedný Miestny úrad MČ Bratislava-Lamač - webmaster@lamac.sk

Vytvorenie samotného webového portálu, preklopenie obsahu zo starej stránky a naplnenie podstatnej časti novými údajmi, ako aj samotnú prevádzku - webhosting a SSL zabezpečenie stránky - poskytla spoločnosť AlejTech mestskej časti Lamač bezplatne.

"Chcem sa poďakovať prednostke miestneho úradu Mgr. Michaele Kövári Mrázovej, ktorá mala na starosti koordináciu prípravy webu a dodanie podkladov za jednotlivé oddelenia, a Maríne Gorghetto z referátu komunikácie, ktorá zabezpečuje plnenie obsahu stránky," doplnil Matúš Harmaňoš.

Porovnanie starého a nového webu:


späť