Nová lamačská škôlka na Boroch

01.06.2021

01. júna - na Medzinárodný deň detí - sme slávnostne otvorili novú škôlku na ulici Milana Šimečku na Boroch.

Teší nás, že od septembra ju bude navštevovať 65 detí a pomôžeme tým ich predškolskému vzdelaniu, ktoré celkovo vnímame ako jednu z našich najväčších priorít.

Podarilo sa nám presadiť pre nás kľúčovú podmienku - prenájom priestorov na 20 rokov s možnosťou predĺženia, namiesto pôvodne navrhovaných 5 rokov.

Nájomné je 1 EUR ročne, teda 20 EUR za 20 rokov.

Takto sme zabezpečili pre ďalšie ročníky malých Lamačanov miesta a pre rodiny väčšiu istotu predškolského vzdelávania priamo v Lamači.

Materská škola "Milana Šimečku" na Boroch je elokované pracovisko MŠ Heyrovského 4. Bude mať 4 triedy pre 65 detí.


späť