Naša jediná vakcína je disciplína

17.03.2020

Buďme súdržní a zodpovední voči sebe a svojmu okoliu.

Prečo hovoríme o disciplíne?

  1. Disciplinované správanie spolu s preventívnymi opatreniami znižujú riziko prenosu infekcie, nedokážu prenos ale úplne vylúčiť
  2. Cieľom disciplinovaného správania je znížiť vrchol možnej epidémie. To znamená, čo najmenej koncentrovať počet chorých v jednom konkrétnom čase
  3. Toto je nesmierne dôležité, aby zdravotnícke zariadenia neboli v istom momente kapacitne preťažené a naďalej dokázali poskytovať potrebnú starostlivosť tým obyvateľom, u ktorých ochorenie prebieha s komplikáciami

Počet nakazených každým dňom rastie. Buďme disciplinovaní, chráňme seba a svoje okolie. Naša jediná vakcína je disciplína.

covid19-zvladneme-to.jpg

späť