Matúš Harmaňoš - čo sa podarilo v roku 2020 a aké sú priority na rok 2021

12.02.2021

V roku 2020 sme pokračovali v boji proti vizuálnemu smogu - predniesol som návrh uznesenia na vypovedanie všetkých nájomných zmlúv na všetky reklamné zariadenia na pozemkoch mestskej časti a pozemkoch zverených do správy MČ Bratislava-Lamač.

Prvých päť billboardov už konečne zmizlo a ďalšie budú nasledovať. Je preč aj zbytočná reklamná kocka a telefónna búdka z Malokarpatského námestia.

S Veronikou a Petronelou som sa zúčastnil jarného upratovania, sadenia na námestí a likvidácie skládky na Studenohorskej ulici. So Stanom sme pomáhali v rámci hliadok Inšpekcie verejného poriadku, obaja sme členmi krízového štábu.

S Igorom Polakovičom a Janom Kolarom sme vyrobili drevené sedáky na betónové platne na Malokarpatskom námestí.

Za minulý rok mám asi najväčšiu radosť z nového webu mestskej časti.

V roku 2021 sa bude realizovať nový priechod na Bakošovej ulici, ktorý prepojí autobusovú zastávku Bakošova v smere do mesta s ulicou Na barine prirodzenou a bezpečnou cestou pre chodcov. Okrem spomaľovača s priechodom sa vytvorí násypom rampa k zastávke.

O zámere boli informovaní aj obyvatelia dotknutých parkovacích miest a samotnej realizácii bude predchádzať ďalšie stretnutie s návrhom konkrétneho usporiadania vozidiel.

Najväčšou témou bude zavedenie celomestskej parkovacej politiky, ktorá z najvyťaženejších miest vytlačí autá nerezidentov. Spolu s mestom spustíme projektovú prípravu nízkopodlažnej verejnej garáže prístupnej všetkým rezidentom na Studenohorskej ulici.

V rámci informatizácie by som rád presunul do online priestoru magazín mestskej časti Lamačan. Aktuality by sa mohli obyvatelia priebežne dozvedať z webu, nemuseli by mesiac čakať na papierové vydanie v schránkach. Postupne by to mohol byť kompletne online novinový systém a vytlačených by bolo iba zopár kusov voľne dostupných na úrade, na pošte, v prevádzkach na Malokarpatskom námestí a v stojanoch na tlač v rámci odľahlejších častí Lamača.


späť