Cyklotrasa Lamač - Záhorská Bystrica

24.02.2021

Dlhodobým dopravným problémom, zasahujúcim aj Lamač, je jeho bezpečné cyklistické prepojenie so Záhorskou Bystricou.

Hodonínska cesta, prepájajúca obe mestské časti, má veľkorysú šírku 11 metrov s jazdnými pruhmi o šírke 3,5 metra a takmer dvojmetrovou krajnicou.

Z pohľadu motoristov ide o cestu, na ktorej môžu jazdiť miestami až 70 km/h. Zároveň však ide o cestu v rozvojovej lokalite, na ktorej postupne pribúdajú úseky s obmedzením na mestských 50 km/h. Hodonínska cesta je pre cyklistov jediné prepojenie medzi dvoma mestskými časťami, pričom jazda po tejto komunikácii je kvôli vyššej povolenej rýchlosti a častému predbiehaniu sa vozidiel pre cyklistov pomerne nebezpečná.

V rozvojových plánoch mesta je Hodonínska dlhodobo určená na rozšírenie na 4-pruhovú komunikáciu. Na časť z nej je už vydané územné rozhodnutie, umožňujúce rozbehnúť potrebný výkup pozemkov. Ide však o proces na niekoľko rokov, a tak sa mesto Bratislava v spolupráci s MČ Záhorská Bystrica rozhodlo hľadať rýchlejšiu cestu, ako vytvoriť bezpečné prepojenie dvoch susedných mestských častí relatívne rýchlo a s menšou finančnou náročnosťou.

Bus-pruh

Na svete je štúdia uskutočniteľnosti výstavby cyklotrasy v celej dĺžke a bus-pruhu v časti od križovatky pri TV Markíza, po novovybudovanú križovatku, napájajúcu rozvojové územie rodinných domov medzi Hodonínskou cestou a oblasťou Podkerepušky. 

Pre ďalšie pokračovanie buspruhu až po kruhový objazd pri OBI bude potrebné vysporiadanie pozemkov a získanie dostatku financií pre stavebne náročnejšie prekonanie výškových rozdielov v tejto lokalite.

Cyklotrasa

Cyklotrasa vznikne pomocou oddeľovacích segmentov, ktoré sa používajú aj v krajinách ako Holandsko či Dánsko. Keďže dôjde k zúženiu jazdných pruhov pre automobilovú dopravu, bude znížená aj rýchlosť v celej dĺžke cesty na 50 km/h. To tiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti nielen cyklistov, ale aj peších používajúcich priechody smerujúce na zastávky MHD. 

Územie pozdĺž cesty medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom je podľa platného územného plánu určené na zastavanie, časom tu teda vznikne intenzívne urbanizované prostredie mestského typu.

Chodník do krematória a nákupného centra

V riešení je ešte spôsob umiestnenia chodníka, ktorý má umožniť bezpečný peší prechod zo starej Hodonínskej cesty ku krematóriu. V tejto časti sú nevykúpené pozemky a snahou bude viesť chodník popri cyklotrase tak, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi pešími a cyklistami. Ako dočasné alternatívne riešenie sa zvažuje zmiešaný pohyb peších a cyklistov v tejto časti.


Viac informácii nájdete aj webe MČ Záhorská Bystrica.


späť