Na Hodonínskej pribudne buspruh. Ako bude vyzerať?

10.06.2021

V týchto dňoch sa na Hodonínskej ceste začali práce na vyznačení vyhradeného jazdného pruhu pre autobusy MHD. Ide o dobrú správu pre cestujúcich, ktorí sa v rannej špičke vyhnú zápche a ušetria tak približne 4 minúty. Toto opatrenie prichádza práve včas, keď kvôli prácam na diaľnici D2 zažívajú Hodonínska aj Lamačská nápor áut a v zápchach stoja aj linky DPB a SAD s množstvom cestujúcich.

Počas rannej špičky tadiaľto za hodinu prechádza 51 spojov s celkovou prepravnou kapacitou takmer 4 500 cestujúcich za hodinu.

Buspruh bude začínať približne 100 metrov za križovatkou Hodonínska - Podháj a skončí pri križovatke Hodonínska - Pod násypom, teda pred mostom nad železnicou. Šírkové pomery existujúcej cesty tu umožňujú zriadenie troch pruhov. Na konci článku si môžete pozrieť konkrétny projekt organizácie dopravy.

Práce budú prebiehať v nočných hodinách od pondelka 14. júna s predpokladaným ukončením prác v piatok 18. júna.

Súčasťou projektu by mala byť aj úprava svetelnej signalizácie na križovatke Vrančovičova tak, aby sa cez dva priechody smerom do mesta dalo prejsť v jednom slede. "Ide o dlhodobý problém. Kvôli pomerne nelogickému projektu križovatky z roku 2017 jeden priechod nahradili dva a chodci, ktorí sa potrebujú dostať za zastávku MHD Vrančovičova, tu čakajú neúmerne dlho," objasnil mestský poslanec za Lamač Igor Polakovič. "Aktuálne pripravujeme aj projekt zmiešaného chodníka pre peších a cyklistov na Hodonínskej. Dúfam, že sa najneskôr budúci rok tiež podarí rozšíriť vjazd na Lamačský cintorín."

V ranných zápchach na Hodonínskej doteraz stáli aj autobusy DPB a SAD.

V rámci opráv cestných komunikácií bude v tomto roku vymenený povrch cesty a chodníkov na ulici Lediny, na križovatke Podháj - Cesta na Klanec a taktiež dôjde k oprave prepadnutej časti cesty na križovatke Lamačská a J. Alexyho.

Projekt organizácie dopravy (PDF).


späť