Čo robíme

Ak chcete vedieť viac o našich aktivitách, sledujte nás na facebooku Lepší Lamač alebo na Instagrame Lepší Lamač.


Aktuálne témy

Financie na výmenu svetelných bodov

27.02.2020

Mestské zastupiteľstvo dnes schválilo zmenu rozpočtu, v ktorom vyčlenilo financie na výmenu svetelných bodov vo vntútroblokoch sídlisk a doplnenie pouličného osvetlenia na miestach, kde dnes chýba.

viac

"Azbestová" ruina v Lamači bude minulosťou

29.01.2020

Po rokoch mizne v bratislavskom Lamači rozpadnutá a vyhorená robotnícka ubytovňa. Postavená bola ešte pred Nežnou revolúciou, keď sa v oblasti nazývanej Zečák plánovalo postaviť sídlisko podobné dnešným Dlhým dielom. Začalo sa dokonca s výstavbou vodárne, kanalizácie či ciest, no nakoniec sa vyvlastnené a vykúpené pozemky vrátili po roku 1989 ich pôvodným majiteľom.

viac

Znižujeme vizuálny smog

14.12.2019

Súčasťou nášho volebného programu v rámci kapitoly "Zelený Lamač" bola požiadavka "chceme znížiť vizuálny smog – znížiť počet billboardov".

viac

Výmena prístreškov na autobusových zastávkach

27.11.2019

V týchto dňoch sa na ulici Podháj menia prístrešky na zastávkach. Budú tam rovnaké, ako už máme na zastávkach Vrančovičova a Podháj oproti škole.

viac

Spýtaj sa vašich 89 - film a diskusia

20.11.2019

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie si vás dovoľujeme pozvať na premietanie filmu "Spýtaj sa vašich 89" v piatok 22.11. o 18:00 v zasadačke nad kinom Lamač.

viac

Výrub drevín a náhradná výsadba

12.11.2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia nariadila Lamaču vyrúbať invázne druhy drevín. Ako sa s tým popasovať?

viac

Vyhradené parkovanie v Lamači od 1.1.2020

20.10.2019

Aké zmeny prinesie nové VZN o podmienkach nájmu parkovacích miest v mestskej časti Bratislava-Lamač od 1.1.2020.

viac

Komunitné plánovanie - diel prvý

20.09.2019

V stredu 18.09. sa v lokalite medzi ulicami Bakošova a Na barine uskutočnilo stretnutie obyvateľov prvého participatívneho plánovania verejných priestorov v Lamači.

viac

Lamač ako prvá mestská časť pripravuje hody bez zbytočných plastov

30.08.2019

Lamač sa už tento víkend stane prvou mestskou časťou, ktorá nebude používať počas hodov jednorazové plastové poháre. Tie nahradia vratné zálohované poháre, aké sa používajú napríklad aj na rôznych podujatiach a festivaloch nielen na Slovensku.

viac

Starosta, poslanci, prednosta a miestny úrad

26.08.2019

Každý má svoje kompetencie...

viac

Aktivity Lepšieho Lamača v rámci Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí

11.06.2019

Čo robíme v rámci Komisie bezpečnosti, verejného poriadku a sociálnych vecí?

viac

Komisia životného prostredia a hospodárskej stratégie - aktivity Lepšieho Lamača

11.06.2019

Čo robíme v rámci Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie?

viac

Čo prinesie mestská parkovacia politika pre Lamačanov

05.05.2019

O parkovacej politike v Bratislave sa hovorí roky. Z mnohých dôvodov však zostalo iba pri rečiach, prípadne sa spravili malé krôčiky k jej zavedeniu. A tak je Bratislava posledné krajské mesto, ktoré nemá mestskú parkovaciu politiku.

viac

Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Lamač

03.05.2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač vyhlasuje voľbu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Lamač.

viac

Nové ulice v lokalite Bory

09.04.2019

Prečo a ako boli pomenované nové ulice v lokalite Bory, a prečo to bolo bez participácie občanov?

viac

Prečo chceme meniť miestny poplatok za rozvoj

09.12.2018

Od piatku 30. novembra visí na úradnej tabuli Miestneho úradu návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj. Prečo sme sa rozhodli toto nariadenie otvoriť a prečo má zmysel sa s jeho prijatím ponáhľať, zistíte v nasledujúcich riadkoch. 

viac