Ako riešiť drahé teplo v Lamači?

25.10.2022

Lamač od tohto roku patrí medzi rekordérov s cenami tepla, BES, s.r.o. má totiž najvyššiu cenu variabilnej zložky tepla v Bratislave (oproti niektorým iným mestským častiam skoro dvojnásobnú, obrázok dole). Ľudia v bytovkách platia vyššie účty kvôli uzavretiu nevýhodnej zmluvy v roku 2005 a jej následných dodatkov. Pri nadchádzajúcej energetickej kríze majú ľudia oprávnené obavy, čo bude ďalej.

Mgr. Alexandra KriššováPoslanci za Lepší Lamač sa vzniknutou situáciou okolo tepla zaoberali, stretli sa s viacerými aktívnymi občanmi a spolu hľadali riešenia. „Počas obdobia uplynulých štyroch rokov sa podarilo získať z úradu rôzne dokumenty, ktoré sa od roku 2005 písomne uchovali v súvislosti s touto zmluvou. Je ich dosť a vďaka spolupráci poslancov s aktívnymi obyvateľmi Lamača sa podarilo dať dokopy veľa informácií a hlavne skutočností, ktoré boli v minulosti zanedbané,“ uviedla Alexandra Kriššová, kandidátka na miestnu poslankyňu (na fotografii), ktorá sa téme venuje a niekoľkokrát kriticky vystúpila na zasadnutiach zastupiteľstva kvôli neinformovaniu verejnosti o tejto téme. Zdôraznila, že zmluva medzi mestskou časťou Lamač a BES, s.r.o. je zmluva o prenájme, prevádzkovaní a modernizácii tepelného hospodárstva. Zmluva je platná a mestskej časti Lamač (ako vlastníkovi tepelného hospodárstva) z nej vyplývajú oprávnenia kontroly svojho majetku. Zmluvu je možné vypovedať za určitých podmienok. Mestskú časť Lamač to môže stáť veľa peňazí, môže to trvať niekoľko mesiacov alebo rokov a treba mať pripravené riešenie, čo bude potom.

Tento rok (2022) starosta Lukáš Baňacký podpísal stavebné povolenie na rekonštrukciu rozvodov. Asi to nebude úplne lacné, keďže ide o stovky metrov. Nikde oficiálne nezaznelo, koľko to bude stáť a čo to v konečnom dôsledku prinesie. Ak sa rozvody zrekonštruujú, bude to síce znamenať menej havarijných stavov a únikov tepla, ale úroky z úveru a odpisy z investície sa premietnu do ceny tepla, ktorú zaplatia obyvatelia Lamača.

Rovnako je zarážajúci aj zjavný konflikt záujmov starostu Lukáša Baňackého. Zo stavebného povolenia totiž vyplýva, že stavebníka pred dotknutými orgánmi zastupuje priamo jeho svokor Ing. arch. Juraj Kerti (strana 10 stavebného povolenia).  

Ak sa v rovnakom období začne aj s modernizáciou kotolní, napríklad náhradou plynu za iné palivo, opäť sa táto investícia premietne do ceny tepla. „Sme si vedomí toho, že centralizované zásobovanie teplom bude potrebné riešiť tak, aby bolo účinné a minimálne zo 75% vyrobené z obnoviteľných zdrojov v súlade s legislatívou. Preto chceme pre takéto zásadné rozhodnutie presadiť odborné porovnanie alternatívnych obnoviteľných zdrojov, ich účinnosť, finančnú výhodnosť investície a tiež predpoklad cenového vývoja do budúcna,“ vysvetlila Alexandra Kriššová.

Ako jednoduché a okamžite použiteľné riešenie kontroly nad cenou tepla vidíme v precíznom dodržiavaní platnej zmluvy, vrátane jej dodatkov a hlavne príloh (v prílohe č. 4 je garancia cenotvorby a kontrolný orgán vlastníka tepelného hospodárstva priamo v BES, s.r.o.). Zároveň chceme ešte intenzívnejšie prostredníctvom kontrolóra využiť oprávnenie kontroly všetkých technických, hospodárskych, ekonomických a právnych skutočností týkajúcich sa výroby a dodávky tepla a tiež plánovaných investícií do tepelného hospodárstva.

graf.jpg


späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.