80. výročie prvého židovského transportu do vyhladzovacieho tábora zo Slovenska

31.03.2022

V nedeľu 27. marca 2022 uplynulo osemdesiat rokov, čo odišiel zo stanice Lamač prvý transport židovských žien a dievčat do Auschwitzu.

Pri tejto príležitosti sa 25. marca 2022 na vlakovej stanici Lamač konal pietny akt, na ktorom sme si pripomenuli tieto tragické udalosti.

Súčasťou spomienky bolo aj odhalenie makety pripravovaného pamätníka "Moja vina", ktorý bude na tomto mieste zrealizovaný.

Iniciatíva na osadenie pamätnej tabule na stanici v Lamači vyšla od poslanca miestneho zastupiteľstva za Lepší Lamač Matúša Harmaňoša. Následne ju schválilo miestne zastupiteľstvo. Téme sa začal venovať starosta Lukáš Baňacký, ktorý myšlienku rozvinul a vznikol návrh pamätníka, autorom ktorého je akademický sochár Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.


Uznesenie č. 162/2019/VIII Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Lamač dňa 12.12.2019 k bodu Rôzne

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač

A. žiada

starostu mestskej časti Bratislava-Lamač o vyvolanie potrebných aktivít smerujúcich k dohode s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava a Železnicami Slovenskej republiky v záujme výroby a osadenia pamätnej tabule na budove železničnej zastávky Lamač alebo v jej okolí, ktorá by pripomínala prvý bratislavský transport do Osvienčimu. Aktivitu je vhodné vyvinúť v čase, aby odhalenie pamätnej tabule sa zrealizovalo pri príležitosti 80. výročia tejto udalosti – 27. marca 2022.


Dôvodová správa:

V roku 1942 bolo na Patrónke zriadené koncentračné stredisko, kde boli slovenskí občania židovského pôvodu nútene zhromažďovaní pred transportom do Osvienčimu. Odtiaľ sa presúvali na neďalekú železničnú stanicu v Lamači. V prvom transporte bolo 703 práceschopných dievčat a mladých žien. Niekoľko dní strávili v priestoroch, ktoré nevyhovovali ani základným hygienickým podmienkam.

V piatok 27. marca 1942 išli z Patrónky peši do Lamača, kde ich naložili do uzavretých dobytčích vagónov, ktoré boli vzápätí zaplombované. Bol to prvý bratislavský transport do Osvienčimu.

V rámci Bratislavy sa nenachádza žiadna pamätná tabuľa, ktorá by pripomínala túto smutnú udalosť. Nedokážeme zmeniť minulosť. To najmenej, čo však vieme urobiť, je uctiť si pamiatku našich transportovaných židovských spoluobčanov.

Z tohto dôvodu žiadame starostu mestskej časti Bratislava-Lamač, aby začal rokovania s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava a Železnicami SR ohľadom osadenia pamätnej tabule na železničnej zastávke Lamač, na jej budove alebo v okolí.späť

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.